Sự kiện chào đón Giáng Sinh Loạn Tam Quốc từ 17 đến 23-12-2016

Các vị chủ công thân mến!

Binh Bộ xin tiếp tục mang tới cho các vị chủ công chuỗi sự kiện tuần của Tam Quốc 3Q

Thời gian sự kiện từ: 00h ngày 17.12.2016 đến 23:59 ngày 23.12.2016
 


 
X2 GIÁ TRỊ THẺ NẠP 100.000VNĐ
 
► Thể lệ: 

- Trong thời gian sự kiện, nạp thẻ có mệnh giá 100.000VNĐ sẽ nhận được x2 giá trị thẻ nạp

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện sự kiện: Đại Túi Phúc
 

TÍCH LŨY NẠP THẺ ( không làm mới mỗi ngày)

► Thể lệ: 

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng,
- Mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc.
- 0h mỗi ngày hệ thống sẽ không làm mới sự kiện
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng:
 


 
 
TIÊU HAO NHẬN THƯỞNG


​► Thời gian: Từ 00h00 ngày 17/12/2016 đến 23h59 ngày 19/12/2016

► Thể lệ: 

- Mỗi ngày tiến hành tiêu hao lượng nguyên bảo nhất định sẽ nhận được phần thưởng phong phú

- Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần trong ngày, mỗi ngày reset vào 24h00

- Đạt đúng các mốc mới có thể nhận được phần thưởng

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng:  
X2 THÍ LUYỆN VÀNG

​► Thời gian: Từ 00h00 ngày 17/12/2016 đến 23h59 ngày 19/12/2016

► Thể lệ: 

- Vào thời gian diễn ra hoạt động, chủ công tham gia phụ bản Th
í luyện vàng sẽ được X2 số vàng nhận được

 
- 0h mỗi ngày hệ thống sẽ làm mới sự kiện

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng: x2 phần thưởng Thí luyện vàng

 
X2 BẢO VỆ THÀNH TRÌ

​► Thời gian: Từ 00h00 ngày 17/12/2016 đến 23h59 ngày 19/12/2016

► Thể lệ: 

- Vào thời gian diễn ra hoạt động, chủ công tham gia phụ bản B
ảo vệ thành trì sẽ được X2 EXP nhận được
- 0h mỗi ngày hệ thống sẽ làm mới sự kiện

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng: x2 EXP nhận được
NẠP THẺ LIÊN TIẾP
 

► Thể lệ: 

- Vào thời gian diễn ra hoạt động, chủ công
 tiến hành nạp liên tục trong khoảng thời gian qui định sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
 
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần duy nhất cho tất cả các mốc sự kiện đưa ra

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng:  
ĐỘ SÔI NỔI


► Thể lệ: 

- Vào thời gian diễn ra hoạt động, chủ công đạt đủ số điểm sôi nổi tại hoạt động cần làm sẽ được nhận thưởng 


► Phần thưởng: 

 
GIA CÁT QUAN TINH


► Thể lệ: 

- Trong thời gian hoạt động, chủ công vào chức năng Gia Cát Quan Tinh để Quay vòng quay nhận thưởng. 

- Mỗi ngày nhận 1 lần quay miễn phí. Quay thành công được quay tiếp (không mất KNB), thất bại sẽ phải dừng lại.       
                                                 
- Dùng điểm để đổi quà.

► Phần thưởng: 
 
 
 
VÕ TƯỚNG TUYỆT PHẨM


- Tại giao diện phúc lợi hoặc trong giao diện võ tướng tiến hành trùng sinh võ tướng mong muốn

- Chỉ trong thời gian hoạt động mới có thể tham gia sự kiện

- Tùy theo võ tướng, tỉ lệ xác suất ra vỡ tướng sự kiện là ngẫu nhiên: có chủ công chỉ cần 1 lần là thành công nhưng có những chủ công khá nhiều lần mới may mắn ra kết quả.

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng: 

 
NẠP THẺ MỖI NGÀY
  
- Mỗi ngày tiến hành nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng phong phú

- Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng

- Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần trong ngày

- 0h mỗi ngày hệ thống sẽ làm mới sự kiện

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng: 


 
VÒNG QUAY MAY MẮN
 
- Vào thời gian hoạt động, vào tính năng "Vòng Quay" sử dụng chức năng rút thưởng

- Trong thời gian hoạt động cứ nạp 250 KNB sẽ được 1 cơ hội rút thưởng

- Không giới hạn số KNB nạp, cứ mỗi 250 KNB sẽ có 1 cơ hội rút thưởng

- Sử dụng hết số lần trước khi kết thúc hoạt động

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

► Phần thưởng: 

 
TẶNG HOA MỖI NGÀY


► Thể lệ: 

- Trong thời gian hoạt động, tặng hoa đạt mốc tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng

- Sự kiện không làm mới mỗi ngày

► Phần thưởng: 

 
 
Binh Bộ kính báo!

Tin liên quan