Tưng bừng sự kiện chào Giáng Sinh cùng Loạn Tam Quốc từ 24 đến 30-12-2016

Các vị chủ công thân mến!

Binh Bộ xin tiếp tục mang tới cho các vị chủ công chuỗi sự kiện tuần của Loạn Tam Quốc.

Thời gian sự kiện từ: 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12.

 
 
TIÊU HAO NHẬN THƯỞNG 
 
► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 26/12.

► Thể lệ:

- Vào thời gian hoạt động, người chơi tiến hành tiêu hao nguyên bảo lượng nhất định sẽ nhận được vô số phúc lợi.
- Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần trong ngày, mỗi ngày reset vào 24h00.
- Đạt đúng các mốc mới có thể nhận được phần thưởng.
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

► Phần thưởng:

 
X2 PHẦN THƯỞNG THÍ LUYỆN VÀNG

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 26/12.

► Thể lệ:

- Tham gia vào hoạt động phụ bản Thí Luyện Vàng.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động phụ bản Thí Luyện Vàng sẽ được X2 Vàng nhận được.

► Phần thưởng: 
X2 phần thưởng Thí luyện vàng​.
 
X2 PHẦN THƯỞNG BẢO VỆ THÀNH TRÌ

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 26/12.

► Thể lệ: 

- Tham gia vào hoạt động phụ bản Bảo Vệ Thành Trì.
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động phụ bản Bảo Vệ Thành Trì  sẽ được X2 EXP nhận được.

► Phần thưởng: 
X2 EXP bảo vệ thành trì
 
NẠP THẺ MỖI NGÀY

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 26/12.

► Thể lệ:

 - Mỗi ngày tiến hành nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
- Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày.
- 0h mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới sự kiện.
- Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng.
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

► Phần thưởng:

 

 
ĐỘ SÔI NỔI

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:

- Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt đủ số điểm sôi nổi tại hoạt động cần làm.

► Phần thưởng: 

 
 
VÒNG QUAY MAY MẮN

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:

- Vào tính năng "Vòng Quay" sử dụng chức năng rút thưởng.
- Trong thời gian hoạt động khi nạp số tiền tương ứng với 250 KNB được 1 cơ hội rút thưởng
- Không giới hạn số lần nạp, mỗi lần nạp sẽ có 1 cơ hội rút thưởng. 
- Sử dụng hết số lần trước khi kết thúc hoạt động.
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

► Phần thưởng: 

 
 
VÕ TƯỚNG TUYỆT PHẨM

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:

- Tại giao diện phúc lợi hoặc trong giao diện võ tướng tiến hành trùng sinh võ tướng mong muốn.
- Không hạn chế số lượng đại hiệp tham gia sự kiện. 
- Chỉ trong thời gian hoạt động mới có thể tham gia sự kiện.
- Tùy theo võ tướng, tỉ lệ xác suất ra vỡ tướng sự kiện là ngẫu nhiên.
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động.

► Phần thưởng: 

 
 
TẶNG HOA

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:

- Trong thời gian hoạt động, người chơi tặng hoa đạt mốc tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng.
- Qua ngày sẽ được làm mới.

► Phần thưởng: 

 
 
PHÚC LỢI BÀN CỜ

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:

- Trong thời gian hoạt động, người chơi vào chức năng Phúc Lợi Bàn Cờ để tham gia.
- Có 3 lần Free mỗi ngày. Không tăng được lượt di chuyển bằng hình thức khác. Sau mỗi lần về đích sẽ nhận được 1 bao Lì Xì.
- Tham gia có cơ hội nhận các phần quà giá trị.

 
GIA CÁT QUAN TINH

► Thời gian: Từ 00h00 ngày 24/12 đến 23h59 ngày 30/12

► Thể lệ:
 
- Trong thời gian hoạt động, người chơi vào chức năng Gia Cat Quan Tinh để Quay vòng quay nhận thưởng.
- Mỗi ngày 1 lần free, Quay trúng thì được quay tiếp (không mất KNB), trật thì dừng lại.
- Dùng điểm để đổi quà.
 
Binh Bộ kính báo!

Tin liên quan