Sự kiện tuần Loạn Tam Quốc từ 04-02 đến 10-02

Các vị chủ công thân mến!

Binh Bộ xin tiếp tục mang tới cho các vị chủ công chuỗi sự kiện tuần của Loạn Tam Quốc 

Thời gian sự kiện từ: 00h ngày 04.02.2017 đến 23:59 ngày 10.02.2017

 
TIÊU PHÍ MỖI NGÀY

Thời gian sự kiện từ: 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ: 

- Vào thời gian hoạt động, người chơi tiến hành tiêu hao nguyên bảo lượng nhất định sẽ nhận được vô số phúc lợi
- Mỗi mốc điều kiện chỉ nhận thưởng 1 lần trong ngày, mỗi ngày reset vào 24h00
- Đạt đúng các mốc mới có thể nhận được phần thưởng
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

Phần thưởng:
  
X2 PHẦN THƯỞNG THÍ LUYỆN VÀNG
 
Thời gian: từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:

Tham gia vào hoạt động phụ bản Thí Luyện Vàng
- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động phụ bản Thí Luyện Vàng sẽ được X2 Vàng nhận được
 
X2 PHẦN THƯỞNG BẢO VỆ THÀNH TRÌ
 
Thời gian: từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:
- Tham gia vào hoạt động phụ bản Bảo Vệ Thành Trì
-Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia hoạt động phụ bản Bảo Vệ Thành Trì  sẽ được X2 EXP nhận được.

 
ĐỘ SÔI NỔI
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:


Trong thời gian hoạt động, người chơi đạt đủ số điểm sôi nổi tại hoạt động Cần Làm

Phần thưởng:
 

VÒNG QUAY MAY MẮN
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:

- Vào tính năng "Vòng Quay" sử dụng chức năng rút thưởng
- Trong thời gian hoạt động khi nạp số tiền tương ứng với 250 KNB được 1 cơ hội rút thưởng
- Không giới hạn số lần nạp, mỗi lần nạp sẽ có 1 cơ hội rút thưởng
- Sử dụng hết số lần trước khi kết thúc hoạt động
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động


Phần thưởng:
 
 
VÕ TƯỚNG TUYỆT PHẨM

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:

- Tại giao diện phúc lợi hoặc trong giao diện võ tướng tiến hành trùng sinh võ tướng mong muốn
- Không hạn chế số lượng đại hiệp tham gia sự kiện
- Chỉ trong thời gian hoạt động mới có thể tham gia sự kiện
- Tùy theo võ tướng, tỉ lệ xác suất ra võ tướng sự kiện là ngẫu nhiên
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động


Phần thưởng:
 
 
NẠP THẺ MỖI NGÀY

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ

- Mỗi ngày tiến hành nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng phong phú
- Mỗi tài khoản chỉ nhận thưởng 1 lần duy nhất trong ngày
- 0h mỗi ngày, hệ thống sẽ làm mới sự kiện
- Nạp thẻ với mệnh giá bất kỳ sẽ nhận được phần thưởng
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động


Phần thưởng


TÍCH LŨY LÀM MỚI MỖI NGÀY
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ

- Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi nạp thẻ đạt các mốc theo quy định sẽ nhận được phần thưởng

-Nạp thẻ tích lũy đúng các mốc quy định sẽ nhận được phần thưởng, mỗi ngày nhận 1 lần duy nhất tại các mốc

- Sự kiện làm mới vào 24h00 hằng ngày

- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động


Phần thưởng
 


 
X2 PHẦN THƯỞNG PHÓ BẢN
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ

- Trong thời gian hoạt động, người chơi vào chức năng chinh chiến, tham gia các phụ bản sẽ được X2 phần thưởng tại các phụ bản
 
TẶNG HOA
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ

- Trong thời gian hoạt động, người chơi tặng hoa đạt mốc tương ứng sẽ nhận được các phần thưởng tương ứng
- Qua ngày sẽ được làm mới


Phần thưởng
 
 
GIA CÁT QUAN TINH

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:

- Trong thời gian hoạt động, người chơi vào chức năng Gia Cat Quan Tinh để Quay vòng quay nhận thưởng
- Mỗi ngày 1 lần free, Quay trúng thì được quay tiếp (không mất KNB), trật thì dừng lại
- Dùng điểm để đổi quà
 
 
 
NẠP THẺ LIÊN TIẾP

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ: 

- Vào thời gian diễn ra hoạt động, chủ công
 tiến hành nạp liên tục trong khoảng thời gian qui định sẽ nhận được phần thưởng phong phú.
- Mỗi tài khoản chỉ nhận được phần thưởng 1 lần duy nhất cho tất cả các mốc sự kiện đưa ra
- Nhận thưởng trực tiếp tại giao diện hoạt động

Phần thưởng:  
X2 GIÁ TRỊ THẺ NẠP
 
Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ: 

- Trong thời gian sự kiện. Nạp thẻ có mệnh giá 200.000đ sẽ nhận được x2 giá trị thẻ nạp

- Không hạn chế số lượng gamer tham gia sự kiện

- Qua 00:00 sẽ được làm mới

- Chỉ khuyến mãi x2 một lần

- Nhận Tại Giao Diện Sự Kiện: Đại Túi Phúc

 
PHÚC LỢI BÀN CỜ

Thời gian: Từ 00h00 ngày 04/02/2017 đến 23:59 ngày 10/02/2017

Thể lệ:

- Trong thời gian hoạt động, người chơi vào chức năng Phúc Lợi Bàn Cờ để tham gia.
- Mỗi ngày 1 lần free, Quay trúng thì được quay tiếp (không mất KNB), trật thì dừng lại
- Tham gia có cơ hội nhận các phần quà giá trị

Binh Bộ kính báo!

Tin liên quan